Renata PICKOVÁ

Bakalářská práce

Amenitní migrace v oblasti Podbrdska

Amenity Migration in Region Podbrdsko
Anotace:
Tato bakalářská práce nesoucí název "Amenitní migrace v oblasti Podbrdska," se zabývá výzkumem přítomnosti jevu amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Zkoumaná oblast Podbrdska byla vymezena na styku hranic tří krajů České republiky a ohraničena třemi městy Nepomuk, Blatná a Rožmitál pod Třemšínem. Pojem amenitní migrace je relativně mladý termín a může se též nazývat migrací požitkovou. Tento druh …více
Abstract:
This Thesis called "Amenity Migration in Region Podbrdsko" is engaged in research presence amenity migration phenomenon in region Podbrdsko. Region Podbrdsko was defined on the borders of three regions of the Czech Republic in the area between three cities Nepomuk, Blatná and Rožmitál pod Třemšínem. Amenity migration is quite new term that can be translated as pleasure migration. This type of migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKOVÁ, Renata. Amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/