Mgr. Václav Krupička

Bakalářská práce

Příprava nových řidičů v České republice - porovnání s přípravou řidičů v zahraničí

Preparation of new drivers in the Czech Republic - comparison with driver training abroad
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou účasti začínajících mladých řidičů v provozu na pozemních komunikacích. Je zde popsána příprava nových řidičů v České republice a v zahraničí. Jsou zde řešeny možné změny v systému výuky a výcviku nových řidičů v České republice.
Abstract:
This thesis deals with the involvement of young novice drivers in road traffic. It describes the development of new drivers in the Czech Republic and abroad. They are dealt with possible changes in the teaching and training of new Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta