Pavel VOSYKA

Bachelor's thesis

Migrace komplexních projektů mezi web MVC frameworky

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá migrací komplexního softwarového projektu na nový framework v témže programovacím jazyce, který uplatňuje stejný hlavní návrhový vzor jako framework původní. Vyhodnocuje teoretické i praktické aspekty takové migrace a na části konkrétního projektu demonstruje uplatnění zvoleného postupu migrace ze Zend Frameworku na framework Symfony 3. Práce ukazuje, jak v aplikaci zajistit …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with migration of a complex software project to a new framework in the same programming language and with the same main design pattern as the original framework. Theoretical and practical aspects of such migration are evaluated and a part of a concrete project is used to demonstrate the chosen migration process from the Zend Framework to the Symfony 3 framework. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Martin Čížek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOSYKA, Pavel. Migrace komplexních projektů mezi web MVC frameworky. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pxc0pd pxc0pd/2
18/4/2018
Folders
Files
Bulánová, L.
19/4/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.