Pavel VOSYKA

Bachelor's thesis

Migrace komplexních projektů mezi web MVC frameworky

Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá migrací komplexního softwarového projektu na nový framework v témže programovacím jazyce, který uplatňuje stejný hlavní návrhový vzor jako framework původní. Vyhodnocuje teoretické i praktické aspekty takové migrace a na části konkrétního projektu demonstruje uplatnění zvoleného postupu migrace ze Zend Frameworku na framework Symfony 3. Práce ukazuje, jak v aplikaci zajistit …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with migration of a complex software project to a new framework in the same programming language and with the same main design pattern as the original framework. Theoretical and practical aspects of such migration are evaluated and a part of a concrete project is used to demonstrate the chosen migration process from the Zend Framework to the Symfony 3 framework. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Martin Čížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSYKA, Pavel. Migrace komplexních projektů mezi web MVC frameworky. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses pxc0pd pxc0pd/2
18. 4. 2018
Složky
Soubory
Bulánová, L.
19. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.