Bc. Jan KOČÍ

Diplomová práce

Vliv partenogenetických sexuálních parazitů na rodičovské populace: paradox sexu poněkud jinak

The effect of parthenogenetic sexual parasites on their sexual host populations: an alternative view on the paradox of sex
Anotace:
U čím dál většího počtu organizmů je známo, že se druhotně vzdali sexuálního rozmnožování. Cesta od sexu k asexualitě evidentně nabrala více forem a tak kromě čistě partenogenetických organismů známe organizmy, které produkují klonální vajíčka, přičemž vyžadují aktivaci jejich vývoje pomocí spermií příbuzného sexuálního druhu (například při gynogenezi). Takové živočichy nazýváme sexuálními parazity …více
Abstract:
There are more and more cases evidencing secondary loss of sexual reproduction among organisms. A route from sexual to asexual mode of reproduction apparently took place via more pathways leading to pure parthenogenetic forms or forms producing clonal eggs that require activation by sperm from related sexual species (gynogenetic reproduction). These so-called "sexual parasites" play an important role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Karel Janko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČÍ, Jan. Vliv partenogenetických sexuálních parazitů na rodičovské populace: paradox sexu poněkud jinak. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta