Silvia OZSVALDOVÁ

Bakalářská práce

Frakcia nezrelých trombocytov - nový biomarker septického stavu?

Immature platelet fraction - a new biomarker of septic state?
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to evaluate the IPF parameter as a possible haematological biomarker of sepsis with following comparison with haematological parameter IG and biochemical parameter CRP. Introduction of the thesis consists of description of haematogenesis, subsequently describes morphology and function of platelets and their laboratory determination on haematological analyzer Sysmex …více
Abstract:
Predmetom tejto práce je vyhodnotenie parametra IPF ako možného hematologického biomarkeru sepsy s následným porovnaním s hematologickým parametrom IG a biochemickým parametrom CRP. Úvod práce pozostáva z popisu krvotvorby, následne je popísaná morfológia a funkcia trombocytov a ich laboratórne stanovenie na hematologickom analyzátore Sysmex XN-9000, záver teoretickej práce popisuje sepsu s vybranými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Kolářová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OZSVALDOVÁ, Silvia. Frakcia nezrelých trombocytov - nový biomarker septického stavu?. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta