Martin ŠANDERA

Bachelor's thesis

Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska

Juvenile delinquency, their behavior and experience in VTOS /punishment of imprisonment/, relationship and family support, its structure, context and background
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mladistvých a přiblížením výkonu trestního opatření odnětí svobody ve věznici Všehrdy. Vymezuje základní pojmy týkající se této problematiky. Popisuje postavení mladistvých delikventů v trestním právu, zabývá se samotnou realizací výkonu trestu, kde seznamuje s programy zacházení, vzdělávacími a zájmovými činnostmi. Zaměřuje se na rodinné prostředí z kterého …more
Abstract:
This thesis deals with juvenile delinquency and with approaching of criminal enforcement measures involving deprivation of liberty in prison Vsehrdy. It defines the basic terms related to this issue. It describes the status of juvenile offenders in the criminal law. It deals with the actual implementation of the sentence, which introduces the treatment programs, educational and leisure activities. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011
Identifier: 18630

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Antonín Olejníček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠANDERA, Martin. Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe