Mgr. Jan SCHUSTER

Doctoral thesis

Zdravotně sociální rizika obezity a nezdravého životního stylu ve vztahu k sebepojetí pubescentů a adolescentů

Health and social risks of obesity and unhealthy life style in relation to preadolescents and adolescents self-concept
Abstract:
Záměrem práce bylo specializovat se ve výzkumu na nový netradiční přístup ke snižování hmotnosti pubescentů a adolescentů s nadváhou a obezitou prostřednictvím navození příznivých změn v sebekontrole a sebeúctě intervenčním pohybovým programem. Cílem je nejen určit postup pro snížení nadváhy, ale popsat i korelace psychických stavů a sociálních rizik nadváhy a obezity u pubescentů a adolescentů. Základem …more
Abstract:
The intention of this dissertation is a special investigation of a new innovative approach to reduce the weight of pubescent and adolescent people with overweight and fatness by creating positive changes in self-control and self-respect using an interventional active programme. The goal is to determine a method to reduce the overweight and describe the correlations of psychic conditions and social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2009
Accessible from:: 10. 7. 2009
Identifier: 16235

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHUSTER, Jan. Zdravotně sociální rizika obezity a nezdravého životního stylu ve vztahu k sebepojetí pubescentů a adolescentů. Č. Bud., 2009. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 07. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 10. 7. 2009 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Doctoral programme / field:
Specialization in Health Service / Prevention, Rehabilitation and Therapeutic Care for Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pzgf4a pzgf4a/2
22/9/2009
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
22/9/2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.