Khánh Huyen PHAMOVÁ

Bachelor's thesis

Vietnamská Angličtina. Lingvistická analýza mluvené angličtiny vietnamských mluvčích se zaměřením na fonologii.

Vietnamese English. A Linguistic Analysis of English Produced by Vietnamese Speakers with the Focus on Phonology
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Vietnamese English. The main aim of this work is to examine the influence of the native language, in this case, Vietnamese on English. And it is compared with the influence of the Czech language on English pronunciation. This thesis is based on a comparative analysis of the pronunciation of Vietnamese speakers, who live either in Vietnam or in the Czech Republic. Participants …more
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vietnamskou angličtinu a zkoumá vliv mateřského jazyka, v tomto případě vietnamštiny, a prvního naučeného jazyka, češtiny, na anglickou výslovnost. Cílem práce je zjistit a porovnat vliv těchto dvou odlišných jazyků na produkci angličtiny. Práce je založena na komparativní analýze anglické výslovnosti vietnamských mluvčí žijících ve Vietnamu nebo v České republice. Tohoto …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PHAMOVÁ, Khánh Huyen. Vietnamská Angličtina. Lingvistická analýza mluvené angličtiny vietnamských mluvčích se zaměřením na fonologii.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta