Ing. Michaela Rybářová

Bachelor's thesis

Implementace Kohezní politiky ve vybraných zemích EU

Implementation of Cohesion policy in selected countries of the EU
Abstract:
Bakalářská práce „Implementace Kohezní politiky ve vybraných zemích EU“ se zabývá regionální politikou Evropské unie ve vybraných zemích EU pro programovací období 2007-2013. Po obecném seznámení se s regionální politikou, pojmem region, jejími principy, cíli a nástroji se zaměřuji na charakterizování jednotlivých zemí z hlediska ekonomických ukazatelů, jejich přistoupení do EU a členění na regiony …more
Abstract:
The dissertation assignment „Implemantation of Cohesion policy in selected countries of the EU“, concerns EU regional policy of the European union in selected countries of the EU for the programming period 2007-2013. After the global familiarity with the regional policy, its principles, objectives, tools and the concept of a region, I focus on the characterization of each country in terms of economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta