Ing. Michaela Rybářová

Bakalářská práce

Implementace Kohezní politiky ve vybraných zemích EU

Implementation of Cohesion policy in selected countries of the EU
Anotace:
Bakalářská práce „Implementace Kohezní politiky ve vybraných zemích EU“ se zabývá regionální politikou Evropské unie ve vybraných zemích EU pro programovací období 2007-2013. Po obecném seznámení se s regionální politikou, pojmem region, jejími principy, cíli a nástroji se zaměřuji na charakterizování jednotlivých zemí z hlediska ekonomických ukazatelů, jejich přistoupení do EU a členění na regiony …více
Abstract:
The dissertation assignment „Implemantation of Cohesion policy in selected countries of the EU“, concerns EU regional policy of the European union in selected countries of the EU for the programming period 2007-2013. After the global familiarity with the regional policy, its principles, objectives, tools and the concept of a region, I focus on the characterization of each country in terms of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta