Radovan Frolo

Diplomová práce

Mužská a ženská identita v súčasnej spoločnosti

Mužská a ženská identita v současné společnosti
Anotace:
Cílem práce je poskytnout obraz o stereotypním vnímání žen a mužů v dnešní společnosti a zároveň propojit toto vnímání s úkolem mužů a žen na pozici moderátorů ve veřejnoprávních a soukromých televizích. Práce je soustředěna na dnešních vysokoškolských studentů a jejich subjektivní pohled na egalitu obou pohlaví a jejich komparaci ve veřejné sféře i v soukromém životě. Zároveň se věnuje i popsání postojů …více
Abstract:
The aim of the graduation thesis is to describe the stereotypical perception of men and women in today's society. The thesis links this perception to their signification, while working as reporters for private and public broadcasters. This thesis is focusing on the students of various universities and their subjective point of view when it comes to the parity of both sexes. These students were also …více
Abstract:
Cieľom práce je poskytnúť obraz o stereotypnom vnímanie žien a mužov v dnešnej spoločnosti a zároveň prepojiť toto vnímanie s úlohou mužov a žien na pozícií moderátorov vo verejnoprávnych a súkromných televíziách. Práca je sústredená na dnešných vysokoškolských študentov a ich subjektívny pohľad na egalitu oboch pohlaví a ich komparáciu vo verejnej sfére a v súkromnom živote. Zároveň sa venuje aj popísaniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Daniela Pauknerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30722