Ota KAŇOK

Bakalářská práce

Monitorování pohybové aktivity studentů Ostravské univerzity v rámci zimního kurzu Survival

Monitoring of physical activity of students of the University of Ostrava during the winter Survival Course
Anotace:
Cíl: Jedna ze základních charakteristik každé pohybové aktivity je intenzita zatížení. Cílem této bakalářské práce je stanovení velikosti zatížení účastníků zimního kurzu Survival 2013, při vybraných aktivitách. S využitím získaných dat z monitorování pohybové aktivity chci určit úroveň tělesného zatížení a vyhodnotit jak jsou vybrané pohybové aktivity při kurzu na sněžnicích se zimním tábořením z …více
Abstract:
Aim: One of the basic characteristics of every physical activity is an intense strain on the body. The goal of this bachelor?s thesis is to assess the amount of strain the participants of the 2013 winter survival course experienced in chosen activities. Using data obtained from monitoring physical activities I want to determine the level of physical strain on the body and evaluate how the chosen activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radim Kofránek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇOK, Ota. Monitorování pohybové aktivity studentů Ostravské univerzity v rámci zimního kurzu Survival. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta