Petra KRZYŽANKOVÁ

Bachelor's thesis

Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením

se zaměřením na děli se sluchovým postižením

Children with Special Learning Needs and Their Preparedness for Primary School Enrollment
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na připravenost dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy. Konkrétně se věnuje problematice dětí se sluchovým postižením. V teoretické části jsem se zabývala vymezením sluchového postižení, jeho diagnostikou a kompenzací v kontextu výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. V praktické části věnuji pozornost přípravě těchto dětí na školní …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preparedness of children with special learning needs for the primary school enrolment. The thesis focuses on the children suffering form a hearing condition. The theoretical part of the thesis was devoted to establishing a working definition of a hearing condition as well as the diagnostic methods and the means of compensation with respect to the educatory process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zverejniť od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRZYŽANKOVÁ, Petra. Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses q121ny q121ny/2
18. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
19. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.