Monika GREBEŇOVÁ

Master's thesis

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace

Biologically Decomposable Communal Waste - the present situation in Uherske Hradiste and a suggestion for optimization
Abstract:
Každý rok je na skládky ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady. Tyto bioodpady mohou být vytříděny a dále využity pro výrobu bioplynu a kompostu. Tato diplomová práce se zaměřuje na biologicky rozložitelný komunální odpad, který vzniká na území Uherského Hradiště. Během výzkumu bylo zjištěno, že množství tohoto …more
Abstract:
Every year more than 3 million tons of mixed communal waste is being put in dumping grounds, out of which approximately 40 % consists of biologically decomposable communal waste. This biowaste can be sorted out and further used for production of biogas and compost. This thesis focuses on biologically decomposable waste produced in the city of Uherske Hradiste. During the research, it has been discovered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Accessible from:: 5. 5. 2011

Thesis defence

 • Date of defence: 9. 6. 2011
 • Supervisor: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GREBEŇOVÁ, Monika. Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses q18ay3 q18ay3/2
8/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13/8/2013
Marklová, E.
14/8/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.