Bc. Ladislav BOBR

Bakalářská práce

Scenic roads na příkladu Vyhlídkové a exkurzní trasy v Ústeckém kraji.

Scenic roads on example of sight seeing roads in Ústecký region.
Anotace:
Zaměření práce je na zhodnocení aplikace metodiky ?Nevada scenic evaluation manual? používané "Nevada Department of Transportation" v USA. Cílem aplikace metodiky je zhodnotit vybrané komunikace v Severních Čechách. Dalším úkolem je vysvětlit pojem "scenic road" a jak se rozšířil po světě. Práce sama je zaměřena na Ústecký kraj pro jeho unikátní rozdíl v oblastech. První části práce je věnovaná teorii …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the application of method "Nevada scenic valuation manual" used by "Nevada Department of Transportation" in USA. The purpose of applying the method is to evaluate chosen communications in Northern Bohemia. Another task is to explain the idea of "scenic road" and how it has spread around the world. The thesis itself is concerned on Ústí region for its unique difference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOBR, Ladislav. Scenic roads na příkladu Vyhlídkové a exkurzní trasy v Ústeckém kraji.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta