Klára RÁŠOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnocení potravinářských barviv pomocí testu akutní toxicity na Vibrio fischeri

Evaluation of food dyes using the acute toxicity test on Vibrio fischeri
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku potravních aditiv. Teoretická část práce řeší problematiku přídatných látek v potravinách, a to zejména rozdělení přídatných látek do jednotlivých kategorií, rizikové zástupce potravních aditiv, legislativní předpisy týkající se řešené problematiky a rizika využívání přídatných látek v potravinách pro životní prostředí a člověka. Dále jsou zmíněny postupy …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of food additives. The theoretical part of the work is focused on the issue of food additives, especially on the division of food additives into individual categories, risk representatives of food additives, legislative regulations concerning the issue and the risk of food additives use for the environment and humans. Furthermore, there are mentioned procedures …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁŠOVÁ, Klára. Hodnocení potravinářských barviv pomocí testu akutní toxicity na Vibrio fischeri. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Experimental Biology