Bc. Renata Binderová

Bachelor's thesis

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ

Realization health prevention and prevention risk forms behaviour in inveroment primary school
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o realizaci zdravotní prevenci v oblasti úrazů, sexuální výchovy a poruch příjmu potravy. Dále je práce zaměřena na výskyt sociálně – patologických jevů, do kterých je zahrnuta prevence šikany, kyberšikany, xenofobie, rasismu, záškoláctví, užívání návykových látek, delikvence a kriminality a patologického hráčství. Teoretická část je rozdělena do jednotlivých kapitol, které …viac
Abstract:
The thesis deals with the implementation of health prevention on injuries, sexual education and eating disorders. It is also focused on the occurrence of socially - pathological phenomena in which is included the prevention of bullying, cyber bullying, xenophobia, racism, truancy, substance abuse, delinquency and crime and compulsive gambling. The theoretical part is divided into chapters, which are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta