Jan Vavrečka

Diplomová práce

Implementace řešení IPTV middlewere do pasivní optické sítě WDM-PON

Implementation of IPTV Middlewere Solutions in Passive Optical Networks WDM-PON
Anotace:
V dnešní době analogové vysálání se již neprovozuje, nástupcem je digitální vysílání. Digitální televizní vysílání má několik podob – pozemní digitální vysílání (DVB-T), kabelové vysílání (DVB-C) a satelitní vysílání (DVB-S, DVB-S2). Další variantou, jak sledovat digitální vysílání je technologie IPTV. IPTV představuje televizní vysílání, rádiové vysílání nebo například video na přání (VoD) přes širokopásmové …více
Abstract:
The analogue television is in the process of terminating, the successor to digital television. Digital television contains several forms – a terrestrial digital broadcasting (DVB-T), cable broadcasting (DVB-C) and a satellite broadcasting (DVB-S, DVB-S2). Another way to watch digital broadcasting is IPTV technology. IPTV is a television, audio content and for example video on demand (VoD) over broadband …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Josef Beran

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika