Bc. Kristýna Baranová

Diplomová práce

Názory pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání

Teachers opinions for inclusive education
Anotace:
Diplomová práce „Názory pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání“ pojednává o možných překážkách, které brání úspěšné realizaci inkluzivního vzdělávání v základních školách běžného proudu. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola vymezuje samotný pojem postižení, definuje označení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho vzdělávání. Druhá kapitola vysvětluje obsah …více
Abstract:
Diploma thesis „Teachers opinion on inclusive education“ deals with possible obstacles, that resist in successful realization of inclusive education in mainstream elementary schools. The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines the concept of disability, identifies the pupil with specific educational needs and his education. The second chapter explains the content of inclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta