Theses 

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White – Bc. Alžběta Budirská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Alžběta Budirská

Bachelor's thesis

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White

Abstract: Tato práce se zabývá přístupem spisovatele Wilkie Collinse k genderu a konceptu feminity a maskulinity ve dvou jeho románech – Žena v bílém a The Law and the Lady. Práce zkoumá, zdali Collinsův náhled na gender odpovídá tomu společenskému v 19. století.

Abstract: This thesis explores Wilkie Collins's approach to gender and femininity and masculinity concepts in two of his novels – The Woman in White and The Law and the Lady. This thesis examines whether Collins's perspective is in accord with the one of nineteenth century society.

Keywords: Wilkie Collins, gender, The Woman in White, The Law and the Lady, femininity, masculinity, feminita, maskulinita

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. et Mgr. David Zelený

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 02:37, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz