Bc. Václav Pižl

Bachelor's thesis

Vaňkovka Brno - bývalý brownfield vs. úspěšné nákupní centrum

Vaňkovka Brno - former brownfield vs. succsessful shopping center
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Vaňkovka Brno – bývalý brownfield vs. úspěšné nákupní centrum“ je rozbor historických souvislostí vzniku továrního komplexu Vaňkovka, jeho následné přeměně na nákupní centrum a analýza jeho současného stavu. První část práce je určena k představení pojmů brownfields, maloobchod a nákupní centrum, k popsání vývoje a klasifikace tohoto fenoménu. Druhá část práce je zaměřena …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „Vaňkovka Brno – former brownfield vs. successful shopping center“ is to analyse origin of the factory premises of Vaňkovka in historical context, its subsequent transformation into shopping center and analysis of its current status. First part is dedicated to the presentation of the terms of brownfields, retail and shopping center and describing the development and classification …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta