Bc. Tomáš Perutka

Master's thesis

Fúze a akvizice jako forma rozvoje podniku

Merger and Acquisition as a way of further expanding a company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fúzemi a akvizicemi obecně i jejich využitím v praxi. Přibližuje historii fúzí a akvizic a jejich aktuální postavení na trhu u nás i ve světě. Popsány jsou formy a právní úprava fúzí a akvizic, průběh akvizičního procesu. Jsou uvedeny důvody pro akvizice a fúze, jakých chyb se lze při realizaci fúzí a akvizic dopustit. Znázorněny jsou schématické příklady financování akvizic …more
Abstract:
This dissertation deals with mergers and acquisitions in general and with their application in practice. The work describes the history of mergers and acquisitions and their current position in business in our country and abroad. Forms and legislative rules of mergers and acquisitions are described therein, as well as workflow of acquisitions. Reasons for mergers and acquisitions are introduced and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní