Bc. Tomáš Perutka

Diplomová práce

Fúze a akvizice jako forma rozvoje podniku

Merger and Acquisition as a way of further expanding a company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fúzemi a akvizicemi obecně i jejich využitím v praxi. Přibližuje historii fúzí a akvizic a jejich aktuální postavení na trhu u nás i ve světě. Popsány jsou formy a právní úprava fúzí a akvizic, průběh akvizičního procesu. Jsou uvedeny důvody pro akvizice a fúze, jakých chyb se lze při realizaci fúzí a akvizic dopustit. Znázorněny jsou schématické příklady financování akvizic …více
Abstract:
This dissertation deals with mergers and acquisitions in general and with their application in practice. The work describes the history of mergers and acquisitions and their current position in business in our country and abroad. Forms and legislative rules of mergers and acquisitions are described therein, as well as workflow of acquisitions. Reasons for mergers and acquisitions are introduced and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní