Šárka ŠTĚRBOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv masmédií na děti

The influence of mass media on children
Abstract:
Tato bakalářská práce se zbývá vlivem masmédií na děti. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část této práce popisuje komunikaci a komunikační proces probíhající prostřednictvím médií. Popisuje samotná média včetně jejich funkcí, ale i možné chování dětí, které může být způsobeno vlivem jejich sdělení. Tento díl se také zabývá mediální výchovou, která by měla dětem pomoci osvojit …more
Abstract:
This final thesis deals with the influence of mass media on children. It is divided into theoretical and empirical. The theoretical part of this paper describes communication and communication process that occurs through the media. Describes the media itself, including their functions, but possible behaviors of children, which may be caused due to their communication. This part also deals with media …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013
Accessible from:: 12. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. František Sýkora

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚRBOVÁ, Šárka. Vliv masmédií na děti. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe