Kateřina CHUDĚJOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce jako základní nástroj sociálního začleňování v práci s rodinou

Social work as a basic tool of social inclusion in working with the family
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální začleňování jako součástí sociální práce s rodinou. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak probíhá proces sociálního začleňování při sociální práci s rodinami v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v Třinci. Teoretická část práce je zaměřena na představení sociální práce, sociálního začleňování a práci s rodinou v rámci sociální práce. V aplikační …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on social inclusion as a part of social work with the family. The goal of the bachelor thesis is to find out how the process of social inclusion in social work with families in the social activation service for families with children in Třinec. The theoretical part of the work is focused on the introduction of social work, social inclusion and work with the family in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHUDĚJOVÁ, Kateřina. Sociální práce jako základní nástroj sociálního začleňování v práci s rodinou. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií