Jiří TICHÝ

Bakalářská práce

Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době

Buddhism, its diffusion and expansion in modern age
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce popisuje difúzní model šíření inovací v geografii a poté jej aplikuje na šíření buddhismu z Indie do dalších asijských zemí a později také do Evropy. Práce dále mapuje rozšíření buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü v Evropě, kde se tato buddhistická škola začala šířit v sedmdesátých letech minulého století. Závěr práce popisuje možné důvody, proč je buddhismus dnes …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis describes a diffusion model of innovations spreading in geography. Subsequently, It applicates the model on the spreading of Buddhism from India to other Asian countries and later Europe. The thesis is also mapping the expansion of Diamond Way Buddhism of Karma Kagjü lineage in Europe where this Buddhist school started to spread in 1970s. The conclusion of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÝ, Jiří. Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta