Linda HODÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kampaň za skutečnou krásu značky Dove a vliv médií na současný kult krásy

Campaign for real beauty of Dove brand and media influence on contemporary beauty cult.
Anotace:
Práce nabízí pohled na Kampaň za skutečnou krásu značky Dove v souvislosti se současným kultem ženské krásy a mediálním vlivem, který přivedl řadu žen a dívek do nemocnic s poruchami příjmu potravy. Honba za "dokonalostí" je dnes mocná - nesou zodpovědnost média za ty, které nezvládnou jejich nátlak a končí s anorexií či bulimií roky v nemocnici či dlouhodobé domácí péči s psychickými problémy?
Abstract:
Campaign for real beauty in context of media influence which caused a lot of women to be in hospital with feeding disturbance. To be "perfect" is the strong ambition for a lot of people - but who is responssible for all problems caused by "perfection" as anorexia and bulimy? Is it the media impact? Is it the media press whay so many women are in hospital with feeding disturbance or psychic problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10659

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODÍKOVÁ, Linda. Kampaň za skutečnou krásu značky Dove a vliv médií na současný kult krásy. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace