Bc. David Bláha

Diplomová práce

Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.

Change in smoking prevalence and nicotine addiction rate among medical staff in connection with Act No. 65/2017 Coll.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kouření se zaměřením na kouření ve zdravotnictví. V teoretické části popisuje šíření tabáku a rozvoj tabákové pandemie a také historických snah o jeho omezení. Dále se věnuje toxikinetice a neurobiologii závislosti na nikotinu, jejím vzniku a působení nikotinu na CNS, včetně přiblížení některých metod měření závislosti na nikotinu. Také se zabývá mezinárodní …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on smoking issues focused on smoking in health care. The theoretical part describes the spread of tobacco and the development of the tobacco pandemic as well as the historical attempts to reduce it. It also deals with the toxicokinetics and neurobiology of nicotine dependence, its formation and the action of nicotine on the CNS, including the approximation of some methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bláha, David. Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií