Bc. Nikola Helekalová

Bakalářská práce

Řízení pracovního výkonu ve vybraném hotelu

Management of working performance in selected hotel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řízením pracovního výkonu, který je nedílnou součástí řízení lidských zdrojů. Je zaměřena na rozdělení jednotlivých prvků celého procesu a v neposlední řadě zkoumá příslušné pojmy zahrnující hotelový management. Řízením pracovního výkonu se rozumí například správné vedení zaměstnanců v příslušném podniku, ale také dodržování těchto postupů a případné zjištění nedostatků. …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the work performance management, which is an integral part of human resources management. It focuses on dividing individual elements of the whole process and, last but not least, explores relevant concepts involving hotel management. Performance management means, for example, proper management of employees in the undertaking company, but also compliance with these procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/nsqs3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Bc. Michal Motyčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Stuchlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě