Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.

Bakalářská práce

Řízení pracovniho výkonu zaměstnanců v soukromém a veřejném sektoru - případová studie

Performance management in private and public sector - case study
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Řízení pracovního výkonu zaměstnanců v soukromém a veřejném sektoru – případová studie“ je provést analýzu nástrojů řízení pracovního výkonu v soukromém a veřejném sektoru a jejich komparaci. Teoretická část vymezuje pojem pracovní výkon, způsob jeho měření a metody řízení pracovního výkonu. Praktická část se věnuje způsobu a hodnocení použití nástrojů pro řízení pracovního …více
Abstract:
The goal of the thesis “Performance management in private and public sector – case study“ is to analyse tools for performance management in the private and public sectors and make their comparison. Theoretical part defines the concept of job performance, the way to measure performance and methods of performance management. The practical part deals with the effect of the tools for performance management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mojmír Snopek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta