Bc. Belma Skender, Ph.D.

Diplomová práce

Indukce apoptózy epiteliálních buněk tlustého střeva působením TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) a kyseliny dokosahexaenové

Induction of apoptosis of colon epithelial cells by TRAIL and docosahexaenoic acid
Anotace:
Vysoce nenasycené mastné kyseliny (VNMK) tvoří důležitou součást fosfolipidů buněčných membrán a patří mezi významné epigeneticky působící faktory schopné ovlivnit nádorové buňky tlustého střeva. Kyselina dokosahexaenová (DHA), patřící do skupiny n-3 VNMK, se snadno inkorporuje do membránových fosfolipidů, mění vlastnosti membrán, a tak může významně ovlivnit příjem a přenos buněčných signálů včetně …více
Abstract:
Polyunsaturated fatty acids (PUFAs), important components of dietary fat, play a role in modulation of cytokinetic processes such as proliferation, differentiation and apoptosis. In this work, the main attention is focused on the effects of one representative n-3 PUFA, namely docosahexaenoic acid (DHA). DHA is one of polyunsatured fatty acids. This acid is important component of cellular membrane. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta