Bc. Stanislav Fojtík

Master's thesis

Chemické složení uhlí bílinské delty

Chemical composition of the Bilina Delta coal
Abstract:
Uhlí je významnou surovinou energetického a také chemického průmyslu, může však obsahovat některé nežádoucí minerální příměsi a těžké kovy, které se při jeho zpracování uvolňují do prostředí, především při jeho spalování. Cílem této práce je geochemické zhodnocení vzorků uhlí a na ně vázaných minerálních příměsí a stopových prvků pomocí rozdílných analytických metod a vyhodnocení jejich vzájemných …more
Abstract:
Coal is an important raw material in both the energy and chemical industries, but it may contains some unwanted mineral impurities and heavy metals that are released into the environment during its processing, especially during its combustion. The aim of this work is geochemical evaluation of coal samples and determination content of mineral impurities and trace elements by different analytical methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta