Theses 

Public relations v organizaci Správa Krkonošského národního parku – Jana Kalenská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Jana Kalenská

Bachelor's thesis

Public relations v organizaci Správa Krkonošského národního parku

Abstract: Bakalářská práce se zabývá Public relations jako nepostradatelnou součástí komunikace společnosti pro budování vztahů mezi organizací a cílovými skupinami. Práce se věnuje zhodnocení současného stavu, provedení průzkumů a vytvoření doporučení v konkrétních oblastech Public relations ve vybraném podniku. Cíle bylo dosaženo pomocí uskutečnění dvou dotazníkových šetření, ze kterých byly stanoveny návrhy úprav na zlepšení v oblasti Public relations zvolené organizace Správa Krkonošského národního parku.

Abstract: The bachelor thesis focuses on Public relations as an indispensable part of the company's communication for building relationships between the organization and target groups.The study is specifically concerned with evaluating the current state, conducting surveys and offering recommendations in specific Public relations areas in the chosen company. The objective was achieved through two surveys, from which suggestions for improvement in the field of Public relations in the chosen organization Správa Krkonošského národního parku were determined.

Keywords: Marketing, marketingový mix 4P, propagace, komunikace, zájmové skupiny, press relations, cíle PR, nástroje PR, cílové skupiny

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 11:26, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz