Bc. Tereza Štaubertová

Bakalářská práce

Materiály pro výuku vybraných témat z biologie na gymnáziu

Set of worksheets for biology teaching on the secondary school
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje osmnáct témat z botaniky pro výuku biologie na gymnáziu. Ke každému tématu jsou zpracovány požadované výstupy na žáka, metodický návod k vyučovacím hodinám a 29 pracovních listů v příloze práce. Dále práce obsahuje pexeso s obrázky a názvy čtyřiceti osmi semenných rostlin. Připravené materiály se snaží respektovat sezónní a regionální přístup a využívat zejména metody pozorování …více
Abstract:
The bachelor's thesis contains eighteen topics from botany for teaching biology at the secondary school. The required outputs per students, methodical instructions for lessons and worksheets are processed for each topic. Twenty-nine worksheets and memory game with pictures and names of fourty-eight seed plants are attached in the thesis. All teaching materilas respect the seasonal and regional approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání