Monika DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Efektivita digitální komunikace e-shopu

The Effectiveness of Digital Communication E-shop
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá efektivitou internetové komunikace e-shopu v oblasti diety jako jedním z nástrojů marketingové komunikace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznámky z oblasti internetové komunikace, detailněji je rozebrána specifikace internetové komunikace jako komunikačního nástroje, jejího postavení v komunikačním mixu a zkoumá cíle a cílové skupiny. Představuje parametry …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the efficiency of online communications e-shop as one of the tools of marketing communication. The first part contains theoretical notes from the field of online communication, in more details discussed the specifics of online communication as a communication tool, its position in the communications mix and examine the objectives and target groups. Shows methods of measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Monika. Efektivita digitální komunikace e-shopu. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe