Bc. Lenka Kočková

Bachelor's thesis

Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců AŽD Praha, s.r.o.

Management and evaluation of employee performance in AŽD Praha, s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců“ se věnuje analýze řízení pracovního výkonu zaměstnanců a zhodnocení jejich pracovní činnosti ve společnosti, AŽD Praha. Práce má dvě části, v teoretické části se zabývá studiem doporučené literatury a bude obsahovat čtyři tematické oblasti: vymezení základních pojmů jako je management, manažer, druhá tematická oblast vysvětluje …more
Abstract:
The bachelor's thesis on the topic "Management and evaluation of employee performance" is devoted to the analysis of employee performance management and evaluation of their work activities in the company, AŽD Praha. The thesis has two parts, the theoretical part deals with the study of recommended literature and will contain four thematic areas: definition of basic concepts such as management, manager …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2021
  • Supervisor: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Kristýna Binková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.