Bc. Kamila DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Stresové faktory působící na operátory tísňové linky 112 a jejich prevence na vybraných pracovištích

Stress factors affecting operators of emergency call 112 and their prevention at chosen workplaces
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice stresu a stresových faktorů vyskytujících se u operátorů tísňové linky 112. Na tísňovou linku 112 volají občané v případě ohlášení mimořádné události. V některých případech je však tísňová linka112 zneužívána a hovor je pak označován jako zlomyslný. TCTV 112 funguje ve 24hodinnovém směnném provozu a operátoři se střídají po dvanáctihodinových směnách. Každý …více
Anotace:
ce stresu u operátorů TCTV 112. Systém školení, možnosti výměnných pobytů na ostatních pracovištích, pravidelných jazykových kurzů a rozhovory s krajským psychologem HZS Jihočeského kraje. Jsou představeny relaxační metody, které by umožňovaly operátorům TCTV 112 odbourávat stres. Výsledky této práce mohou být využity pro všechna TCTV 112 v České republice.
Abstract:
This thesis is dealing with the issues of stress and stress factors found at the 112 emergency call operators. Citizens call the emergency number 112 in case of notification of an extraordinary situation. However, in some cases the emergency call is being misused. The call is then marked as spiteful. The ECC runs in a 24-hour shift operation and the operators change after a 12-hour shift. Each new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
Zveřejnit od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Kamila. Stresové faktory působící na operátory tísňové linky 112 a jejich prevence na vybraných pracovištích. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q9vs8t q9vs8t/2
18. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.