Bc. Petra Lorencová

Diplomová práce

Metodické listy pro výtvarné techniky spojené s košíkářstvím určené pro volnočasová zařízení

Methodical Sheets for Art Techniques Associated with Basketry Intended for Leisure Time Facilities
Anotace:
Záměrem této magisterské práce je vytvoření praktického materiálu pro lektory a vedoucí kroužků, který obsahuje základní postupy a metodické listy pro výtvarné techniky spojené s košíkářstvím pro volnočasová zařízení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zahrnuty kapitoly týkající se historie košíkářství, košíkářství z papíru, dále pojmy volný čas, zájmové …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create practical material for lecturers and clubs leaders. It consists of basic methods and methodical sheets for fine arts techniques related to basketry for leisure centres. The thesis is divided into two parts - the theoretical one and the practical one. In the theoretical part you can learn about the history of basketry, paper basketry and terms like leisure time, leisure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta