Patrícia Adamčiková

Diplomová práce

Využitie spoločenskej zodpovednosti v marketingu

Využitie spoločenskej zodpovednosti firiem v marketingu
Anotace:
Předmětem diplomové práce je dokázat možnou korelaci, neboli vzájemnou souvislost mezi veřejně prospěšnou činností firmy a kupním rozhodováním zákazníků, jako i potenciál společenské odpovědnosti, či firemní filantropie v marketingu. Součástí práce jsou nejrelevantnější poznatky ze studovaných oblastí marketingu, společenské odpovědnosti, psychologie marketingu a emocí v reklamě, jako i tvorby brandu …více
Abstract:
This master's thesis aims to prove the possible relationship between corporate social responsibility and decision making of buyers as well as the potential of CSR and business philanthropy in marketing. The thesis contains the most relevant findings from the areas of marketing, social responsibility, psychology of marketing and emotions in advertising as well as brand creation. The practical part deals …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je dokázať možnú koreláciu, či vzájomnú súvislosť medzi verejne prospešnou činnosťou firmy a kúpnym rozhodovaním zákazníkov, ako aj potenciál spoločenskej zodpovednosti, či firemnej filantropie v marketingu. Súčasťou práce sú najrelevantnejšie poznatky zo študovaných oblastí marketingu, spoločenskej zodpovednosti, psychológie marketingu a emócií v reklame, ako aj tvorby brandu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Olga Horová
  • Oponent: Stanislava Dzoganová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44408