Romana Andrušková

Bakalářská práce

Etika v žurnalistické profesi

Ethics in the Journalistic Career
Anotace:
Etika v žurnalistické profesiOtázky dobra a zla byly předmětem pozornosti člověka od doby, kdy se začaly vytvářet základy civilizace. Dnes, kdy naše společnost prochází složitými změnami, se etické otázky dostávají do popředí zájmu celé společnosti. Cílem bakalářské práce je popsat etiku v žurnalistické profesi. Samotná média mají v dnešní společnosti stále vzrůstající význam. Jsou prostředkem moci …více
Abstract:
Ethics in the Journalistic CareerQuestions of good and evil were a matter of people’s attention since the beginnings of our civilization. Today, when our society undergoes complicated changes, the ethical questions get to the forefront of our focus. The aim of this bachelor thesis is to depicture ethics in journalism. The media themselves are gaining on significance in today’s society. They are means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Marcela Heříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa. / Ekonomická žurnalistika