Beáta MAJTANOVÁ

Bakalářská práce

Translation: analysis and commentary (music journalism/blogs)

Translation: analysis and commentary (music journalism/blogs)
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the translation of music reviews from English to Czech and is followed by a detailed commentary highlighting the issues that occurred during translation. It consists of three parts, where the first chapter deals with the theoretical framework and the analysis of the source texts, second part focuses on the translation itself and the last chapter is devoted to the translation …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad hudebních recenzí z anglického do českého jazyka. Následuje detailní komentář k překladu, který se zaměřuje na problémy, které vyvstaly během překladu. Práce se skládá ze tří částí, první kapitola se zabývá teorií a analýzou zdrojových textů, druhá část se zaměřuje na samotnoý překlad a poslední kapitola je věnována komentáři k překladu, kde jsou prodiskutovány …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJTANOVÁ, Beáta. Translation: analysis and commentary (music journalism/blogs). Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta