Mgr. Dominika Šimková

Bakalářská práce

Postoj Velké Británie k Listině základních práv EU v procesu vytváření a přijímání smluvních revizí EU

The position of Great Britain to the EU Charter of Fundamental Rights in the process of formulation and adoption of EU primary law revisions
Anotace:
Bakalářská práce se primárně zabývá postojem vlád Velké Británie k Listině základních práv EU od počátku vzniku Listiny až do 13. prosince 2007, kdy byla podepsána Lisabonská smlouva. Práce mapuje postoje Velké Británie a výsledky vyjednávání, kterých britské vlády dosáhly ve Smlouvě z Nice, v Ústavní smlouvě a v Lisabonské smlouvě. Práce pracuje s hypotézou: "Postoj britských vlád k Listině základních …více
Abstract:
This bachelor diploma work deals with the position of the UK governments to the Charter of Fundamental Rights from the beginning of the charter until 13th Dec 2007 when the Lisbon Treaty was signed. The paper studies the attituted of the UK and results of negotiations which the UK governments achieved in the Treaty of Nice, the Treaty establishing a Constitution for Europe and the Lisbon Treaty. Also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií