Bc. Dagmar Wiesnerová

Diplomová práce

LARP in English Language Teaching

LARP in English Language Teaching
Anotace:
Diplomová práce LARP ve výuce anglického jazyka se zabývá poměrně neznámým fenoménem larpu (název vznikl z anglického live-action role-play), rolových her a možností jejich využití v reálném prostředí školní třídy nebo jazykového kurzu. Čtenáře seznamuje s užitečnými a praktickými nástroji ke psaní těchto her a také spojuje design larpu s designem jiných vzdělávacích her, především počítačových. Empirická …více
Abstract:
The thesis LARP in English Language Teaching is looking into the fairly unknown phenomenon of larps, live-action role-playing games, and their application in the real classroom and language course setting. It provides the reader with useful and practical tools to design the games and links the larp design with the design of other educational games, especially computer games. The empirical part of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy