Bc. Vít Šelešovský

Master's thesis

Založení neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům a cizincům

Construction of Non Profit Organizations for Help to Asylum and Incomers
Abstract:
V diplomové práci „Založení neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům a cizincům“ je vymezena migrační politika a její širší kontext, je provedena klasifikace a jsou osvětleny modely migračních politik, jsou posouzeny ekonomické příčiny migrace a dále jsou rozebrány migrační politiky v ČR, včetně jejich financování a současně také migrační politiky EU. Další část práce zahrnuje výstupy provedeného …more
Abstract:
There is a migration policy and its broader context defined, classification carried out, models of migration policies highlighted, economic reasons of migration considered, and migration policy in the Czech Republic including its financing analyzed in this thesis. It further deals with the role of non-governmental non-profit organizations in the system of migration policies, and their particular structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2009
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta