Bc. Adam Rucki

Master's thesis

Principy a hlavní postupy účtování podle US GAAP

The principles and main procedures of accounting in accordance with US GAAP
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Principy a hlavní postupy účtování podle US GAAP“ je analýza základních účetních postupů v rámci systému US GAAP ve vybraných oblastech a jejich následná komparace s českými účetními standardy. První část práce se bude věnovat institucím tvořící US GAAP a jejich historickému vývoji spolu s tvorbou účetního systému US GAAP. Na to naváže rozbor koncepčního rámce, kde budou …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis „The principles and main procedures of accounting in accordance with US GAAP is the analysis of the basic accounting principles of selected areas and their subsequent comparison with the czech accounting standards. The first section will be devoted to the historical develompment of US GAAP institutions along with the creation of the US GAAP. This will be followed by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Reader: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta