Mgr. Veronika Studená

Master's thesis

Přejatá slova v řeči dětí na 1. stupni základní školy

Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou přejatých slov. Srovnává výskyt přejatých slov včetně cizojazyčných termínů v učebních textech pro 1. stupeň základní školy. Ve výzkumném šetření zjišťuje úlohu přejatých slov ve vyjadřování dětí 1. stupně základní školy, znalost přejatých slov a schopnost adekvátně je interpretovat.
Abstract:
This thesis deals with problems of words that are of foreign origin. It compares an occurrence of these words in textbooks for primary schools. The thesis also engages in using foreign words by children and studies their ability to explain them properly.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2006
  • Supervisor: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training