Denisa HANÁKOVÁ

Diplomová práce

Vliv videoher na proces učení slovní zásoby anglického jazyka u žáků 1. stupně základní školy

Playing video games and young English language learners.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím videoher, jako prostředku pro vyučování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka u žáků 1. stupně ZŠ. Práce se nejprve zaměřuje na kategorizaci slovní zásoby, na její učení a zapamatování. Dále se zabývá jednotlivými metodami využívanými pro výuku anglické slovní zásoby. Klíčovou částí jsou poté možnosti a využití videoher ve výuce anglického jazyka, jejich využití …více
Abstract:
The thesis deals with video games as a tool for teaching vocabulary in English language classes for primary school students. The thesis first focuses on categorizing, learning, and memorizing vocabulary. It then explores various techniques and principles used for teaching vocabulary. The key part discusses the possibilities and utilization of video games for acquiring and memorizing new vocabulary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tereza Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ, Denisa. Vliv videoher na proces učení slovní zásoby anglického jazyka u žáků 1. stupně základní školy. Plzeň, 2024. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/