Bc. Anna Alaxinová

Diplomová práce

Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu

In vitro and in vivo methods for assessing DNA damage in human biomonitoring studies
Anotace:
Expozice genotoxickým sloučeninám v životním prostředí může mít škodlivé účinky na lidské zdraví. Průměrný člověk je každý den exponován celou řadou těchto stresorů, jako je sluneční UV záření, kontaminanty v potravinách nebo znečistěné ovzduší v kombinaci s možným vystavením dalším látkám v pracovním prostředí. Pouze přesným posouzením exposomu, který má významný vliv na genom, bude možné porozumět …více
Abstract:
Environmental exposure to genotoxic compounds can have deletrious effects on human health. Each day, an average person is exposed to several of these agents, such as sun light (UV radiation), food contaminants, air pollution in combination with possible occupational exposure to other substances. Only by precise assessment of the exposome which has a profound influence on the genome will it be possible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anežka Sharma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta