Jiří Ondráček

Bakalářská práce

Harmonizace spotřebních daní v Evropské unii a související judikatura Evropského soudního dvora

Harmonization of excise duties in the European Union and the related jurisprudence of the European Court of Justice
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat spotřební daně v jednotlivých zemích Evropské unie a zjistit zda odpovídají požadavkům evropské legislativy. Analyzovány jsou jak daně harmonizované, tak i neharmonizované. V poslední kapitole věnované Evropskému soudnímu dvoru jsou také analyzovány klíčové judikáty z oblasti spotřebních daní.
Abstract:
The aim of this paper is to analyze the excise duties in the countries of the European Union and find out whether they are in compliance with legislation. Analyzed are harmonized and non-harmonized excise duties. In the final chapter devoted to the European Court of Justice are also analyzed the key cases relating to excise duties.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Lucie Říhová
  • Oponent: Michal Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21782